FREE Internet Phone calls

Hiện nay rất nhiều dịch vụ gọi phone miễn phí, mỗi loại có một đặc tính riêng biệt, như sau:

Viber  Với Viber bạn nói chuyện với mọi nơi trên thế giới, nhưng chỉ với những người dùng Viber.
Muốn sử dụng:
– với desktop, vào trang dưới, dùng cho máy Windows hay Mac
https://www.viber.com/en/download/
– với smartphone (hay tablet)
  – máy android : vào Google Play
  – máy Apple : vào App Store
để download apk Viber

TextNow:  Riêng TextNow, bạn có thể gọi bất cứ máy nào, người đó có dùng Textnow hay không, gọi được cả vào home phone (những dịch vụ khác không gọi được), nhưng chỉ dùng cho Bắc Mỹ (Mỹ và Canada)
với smartphone (hay tablet)
  – máy android : vào Google Play
  – máy Apple : vào App Store
để download apk TextNow

Facetime:
 Đây là dịch vụ của máy Apple: tablet hay smartphone. Rất tốt, gọi đâu cũng tới, nhưng chỉ gọi được cho máy apple.

FacebookMessenger:

Với những ai dùng Facebook sẽ sử dụng được Messenger, nói chuyện được với ai cũng sử dụng dịch vụ này.
Sau một thời gian sử dụng Facebook, tôi thấy rất tiện dụng. Khi đăng ký bạn cho biết học ở đâu, làm việc ở đâu…. nó sẽ gom lại cho bạn, bạn sẽ nối liên lạc được với những người quen đã mất liên lạc từ lâu. Các bạn trong nhóm CVA nên dùng Facebook, sẽ liên lạc với nhau dễ dàng.

Các bạn thắc mắc gì, cứ hỏi, tôi có ít nhiều kinh nghiệm về computer nên có thể góp ý với các bạn. 

One thought on “FREE Internet Phone calls

  1. Pingback: NEWPASS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s