Thế giới muôn mầu

Source: Hardy Bush <hardybush40@yahoo.com>

 Một trang tuyệt vời hình ảnh hay vui lạ khắp thế giới

Cuộc tranh tài của những bức ảnh đẹp khắp thế giới

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s