Download movie: không khó như bạn nghĩ

Source: Nguyen Duong <duongng44@yahoo.com>

Hiện nay có 2 hoster rất dễ dàng cho FreeUser (download không mất tiền mua premium account) là : putlocker.com và mega.co.nz , vận tốc download khá nhanh, dễ tính.

Vấn đề là làm sao có link để download ?

Tôi sẽ cung cấp link của mọi phim cho các bạn, tôi ké trong trang trang Web “Đất Việt” theo địa chỉ sau:

với tên Megaupload Garden, những trang sau cùng, là những trang mới, do đó, các bạn nên đi từ trang này ngược lên. Trang Web yêu cầu bạn register (công việc chỉ cần 5 phút) . Các bạn hãy dạo một vài trang xem những phim tôi đã poste có đúng ý bạn không

Download làm sao cho dễ dàng ?

Rất dễ các bạn ạ. Hãy vào trang http://www.mipony.net/ thấy khung có đề:
DOWNLOAD MiPONY 2.0.5 hãy double click vào đó và download về cho tôi cái download manager này. Đây là một portable software (không cần install : cài đặt)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s